E-debat :: La plataforma més senzilla

Taller d'Iniciació a la formació virtual

Aquest taller permet als participants adquirir coneixements i desenvolupar capacitats per seguir de forma eficient un curs de formació en l'entorn virtual.

Autonomia
Objectius
  • Comprendre què és la formació virtual.
  • Adquirir habilitats bàsiques necessàries per realitzar cursos de formació virtual.
  • Aplicar mesures organitzatives per gestionar el procés d’aprenentatge d’una manera eficient.
  • Adquirir habilitats bàsiques en la utilització del correu electrònic i la navegació per Internet.
Preu
Preu total i per alumne

El preu estarà determinat pel nombre d'alumnes inscrits, i segons si el seminari és totalment virtual o és mixt.

Per a les sessions presencials el nombre d'alumnes màxim és de 25 alumnes.

Per a les sessions virtuals, s'organitzen aules virtuals d'un màxim de 50 alumnes, podent organitzar simultàniament més d'una aula virtual.

Preu
Requisits tècnics

En el cas dels seminaris i de les sessions virtuals, els alumnes han de disposar d'una direcció de correu electrònica activa.

Organització
Duració del taller

El seminari té una duració mínima de 8 hores, i una duració aconsellada de 16.

Equip de treball i participants
Dirigit a...

 Tot tipus de professionals que vulguin seguir un curs de formació en l’entorn virtual per primer cop.

Persones amb un nivell bàsic d’alfabetització digital

Allotjament
Opcions del taller

OPCIÓ A: Seminari presencial

OPCIÓ B: Seminari presencial / virtual

OPCIÓ C: Seminari totalment virtual

Allotjament
Metodologia

El Seminari consta de:

Classes presencials en una aula d'ordinadors amb connexió a Internet, si l'opció del Taller és presencial.

Lectura i comprensió del material educatiu editat en .pdf, penjat a l'entorn virtual i amb la possibilitat d'imprimir-lo.

Realització d'exercicis i enviar-los al professor via e-mail.
Participació el el fòrum virtual .
Exercici d'avaluació final.

© E-DEBAT Reservats tots els drets.
Clic-austral