E-debat :: La plataforma més senzilla
Equip de treball i participants
Equip de treball i participants

El software d'E-debat permet la creació de debats hetereogenis. Des de debats reduïts en impacte, a grans grups d'usuaris.

Participants
  • Alta manual o automàtica d'usuaris.
  • Gestió còmoda de grups i alumnes.
  • Organització del debat per àrees de continguts.
  • Tres perfils de gestió (administrador de debats, tutor/conductor i alumne/participant).
  • Si el client necessita una adaptació de l'alta d'usuaris (per a integrar-lo amb els seus sistemes), els nostres informàtics estudiaran el cas i proposaran la millor alternativa.
  • E-debat compta amb un formulari de registre d'usuari predefinit, que cobreix ampliament les necessitats bàsiques de qualsevol client. Aquest formulari i les dades associades, es poden personalitzar a les necessitats del client, de manera que obtingui les estadístiques i informació necessària per a la gestió i anàlisi de l'èxit del debat.
Equip de treball
  • La gestió d'E-debat requereix d'almenys un gestor de participants, que serveixi de suport i d'un o diversos tutors que asseguren el correcte desenvolupament i aprofitament de l'eina i les seves possibilitats.
  • Per a la correcta organització d'un debat virtual, és necessari comptar amb un equip de treball intern de l'organització que el vulgui portar a terme, amb un líder o Director de l'E-debat, i amb l'assessorament de l'empresa Clic-Austral.

 

© E-DEBAT Reservats tots els drets.
Clic-austral